Blogg

HMS i bygg -og anleggsbransjen blir viktigere og viktigere

Helse, miljø og sikkerhet er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for dette skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.

Hva er HMS og hvordan praktiseres det?

I mange tilfeller blir helse, miljø og sikkerhet praktisert på riktig måte, og med strenge regler på bygg -og anleggsområder i Norge. Flere og flere selskaper i bransjen blir autorisert og godkjent for arbeid i henhold til arbeidsmiljøloven. Ved å oppfylle disse reglene i mot bygg -og anleggsbransjen, vil det forebygge skader og ulykker på prosjekter og arbeidsplasser. På større prosjekter vil det ofte være dedikerte folk som følger opp HMS regler. Disse blir kalt HMS-ingeniører. Jobben deres går ut på å følge opp at deltakere på prosjekt holder seg til de reglene som gjelder.

Bedrifter som praktiserer HMS

For å få en bedre forståelse på hvordan enkeltbedrifter, både store og små arbeider mot HMS – Har vi funnet noen eksempler. Innherred Entreprenør AS er en lokal byggmester i Levanger i Trøndelag. De er et medium-stort snekker/tømrer -og byggfirma som daglig er med på prosjekter i alle slags størrelser. Alt fra små service-jobber til større prosjekter. På hvert av disse prosjektene hvor de enten opererer som hoved -eller underentreprenør, praktiserer de HMS på en riktig og redelig måte. Les mer om deres referanser og tjenester de tilbyr på hjemmesidene. Elektriker steinkjer Elman er en elektriker, også i bygg -og anleggsbransjen. Disse praktiserer også HMS på lik linje.

Kilder: Arbeidsmiljøloven

Alternativ behandling. Hva er det egentlig?

Hva er alternativ behandling?

Alternativ behandling har til hensikt å lindre eller behandle sykdom eller skade. Men behandlingen er normalt sett ikke en del av den helsehjelp som gis av helsepersonell innenfor den ordinære offentlige eller private helsetjeneste.

I mange tilfeller benyttes alternativ behandling som et supplement til den ordinære offentlige eller private helsetjeneste. I den sammenheng omtales alternativ behandling ofte som komplementær behandling.

Kilde: https://helsedirektoratet.no/lover/alternativ-behandlingsloven 

Hva kan man finne på helseverden?

På helseverden.no kan du lese deg opp på forskjellige behandlingsmetoder. Dette gir en bredere forståelse på noen metoder som kan hjelpe mot skader som kan oppstå. Eksempler på behandlingsmetoder som ofte blir oppsøkt, er alt ifra fjernhealing til akupunktur og til forskjellige massasjetyper.

Siden oppdaterer kontinuerlig med nyheter rundt helse og utvikling rundt. Man kan lese om forskning fra fagfolk rundt hele verden, som hver dag jobber mot bedre helse. Men det vi i Din helse Halden mener er de viktigste artiklene de skriver, er de som handler om enkle og effektive tiltak mot en bedre hverdag. Disse artiklene kan handle om både kosthold, sosiale samvær, og om flere generelle småting som hjelper på hverdagen.

Hvem er det som tilbyr tjenester innen behandlingsmetodene?

Inne på sidene til helseverden.no kan man finner en oversikt over forskjellige tilbydere, og hvordan tilbydere selv kan bli listet inne på siden. Hver av tilbyderne har en egen side hvor man kan lese litt info om hver enkelt. Du kan også se hvilke tjenester de tilbyr. Siden har et bredt spekter av forskjellige behandlere