snekker tømrer levanger

HMS i bygg -og anleggsbransjen blir viktigere og viktigere

Helse, miljø og sikkerhet er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for dette skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.

Hva er HMS og hvordan praktiseres det?

I mange tilfeller blir helse, miljø og sikkerhet praktisert på riktig måte, og med strenge regler på bygg -og anleggsområder i Norge. Flere og flere selskaper i bransjen blir autorisert og godkjent for arbeid i henhold til arbeidsmiljøloven. Ved å oppfylle disse reglene i mot bygg -og anleggsbransjen, vil det forebygge skader og ulykker på prosjekter og arbeidsplasser. På større prosjekter vil det ofte være dedikerte folk som følger opp HMS regler. Disse blir kalt HMS-ingeniører. Jobben deres går ut på å følge opp at deltakere på prosjekt holder seg til de reglene som gjelder.

Bedrifter som praktiserer HMS

For å få en bedre forståelse på hvordan enkeltbedrifter, både store og små arbeider mot HMS – Har vi funnet noen eksempler. Innherred Entreprenør AS er en lokal byggmester i Levanger i Trøndelag. De er et medium-stort snekker/tømrer -og byggfirma som daglig er med på prosjekter i alle slags størrelser. Alt fra små service-jobber til større prosjekter. På hvert av disse prosjektene hvor de enten opererer som hoved -eller underentreprenør, praktiserer de HMS på en riktig og redelig måte. Les mer om deres referanser og tjenester de tilbyr på hjemmesidene. Elektriker steinkjer Elman er en elektriker, også i bygg -og anleggsbransjen. Disse praktiserer også HMS på lik linje.

Kilder: Arbeidsmiljøloven