helseverden.no

Alternativ behandling. Hva er det egentlig?

Hva er alternativ behandling?

Alternativ behandling har til hensikt å lindre eller behandle sykdom eller skade. Men behandlingen er normalt sett ikke en del av den helsehjelp som gis av helsepersonell innenfor den ordinære offentlige eller private helsetjeneste.

I mange tilfeller benyttes alternativ behandling som et supplement til den ordinære offentlige eller private helsetjeneste. I den sammenheng omtales alternativ behandling ofte som komplementær behandling.

Kilde: https://helsedirektoratet.no/lover/alternativ-behandlingsloven 

Hva kan man finne på helseverden?

På helseverden.no kan du lese deg opp på forskjellige behandlingsmetoder. Dette gir en bredere forståelse på noen metoder som kan hjelpe mot skader som kan oppstå. Eksempler på behandlingsmetoder som ofte blir oppsøkt, er alt ifra fjernhealing til akupunktur og til forskjellige massasjetyper.

Siden oppdaterer kontinuerlig med nyheter rundt helse og utvikling rundt. Man kan lese om forskning fra fagfolk rundt hele verden, som hver dag jobber mot bedre helse. Men det vi i Din helse Halden mener er de viktigste artiklene de skriver, er de som handler om enkle og effektive tiltak mot en bedre hverdag. Disse artiklene kan handle om både kosthold, sosiale samvær, og om flere generelle småting som hjelper på hverdagen.

Hvem er det som tilbyr tjenester innen behandlingsmetodene?

Inne på sidene til helseverden.no kan man finner en oversikt over forskjellige tilbydere, og hvordan tilbydere selv kan bli listet inne på siden. Hver av tilbyderne har en egen side hvor man kan lese litt info om hver enkelt. Du kan også se hvilke tjenester de tilbyr. Siden har et bredt spekter av forskjellige behandlere